โครงการ : ศุภาลัย City Home
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีเงิน NA-1 กระจกเทมเปอร์ใส 4 มม.
จำนวน : 1,320 ชุด
ทำเล :
ศรีนครินทร์ – ลาซาล

โครงการ : Voque Sukhumvit 31
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น CRYSTAL บานเปลือย
จำนวน :
100 ชุด
ทำเล :
Sukhumvit 31

โครงการ : หมู่บ้าน ลัดดาวิลล์ บางใหญ่
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น CORAL บานเลื่อนแบ่ง 3 เฟรมสีขาว กระจกเทมเปอร์ใส 4 มม.
จำนวน :
70 ชุด
ทำเล :
บางใหญ่

โครงการ : Le Rich @ Aree station
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น AMETIS บานเปิดกึ่งเปลือย
จำนวน :
90 ชุด
ทำเล :
Aree station

โครงการ : รสา Intro ประดิพัทธิ์
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีขาว
จำนวน : 502 ชุด
ทำเล :
ประดิพัทธิ์

โครงการ : Supalai Park Asoke Ratchada
รุ่นที่ติดตั้ง : ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 / AMETIS เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน : 532 / 21 ชุด
ทำเล : Asoke Ratchada

โครงการ : Supalai Park Ratchayothin
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 / Ametis เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน :
473 / 31 ชุด
ทำเล :
Ratchayothin

โครงการ : Airlink Residence
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีขาว
จำนวน :
1100 ชุด
ทำเล :

โครงการ : โรงแรม บุรีศรีภู @ หาดใหญ่
รุ่นที่ติดตั้ง : ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL 90 และ CORAL
จำนวน : 100 ชุด
ทำเล :หาดใหญ่

โครงการ : Den วิภาวดี
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น CRYSTAL บานเปลือย
จำนวน :
699 ชุด
ทำเล :
วิภาวดี

โครงการ : Supalai Park Tiwanon
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน :
948 ชุด
ทำเล :
Tiwanon

โครงการ : Supalai City Home Rattanatibet
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน :
1232 ชุด
ทำเล :
Rattanatibet

โครงการ : The Link สุขุมวิท 64
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 / PEARL 90 บานเลื่อนชนมุม เฟรมสีขาว
จำนวน : 136 ชุด
ทำเล :
สุขุมวิท 64

โครงการ : The Link Advance 50
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีขาว
จำนวน : 122 ชุด
ทำเล :

โครงการ : Happy Condo รัชดา 18
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีขาว
จำนวน :
70 ชุด
ทำเล :
รัชดา 18

โครงการ : บ้านมนธิดา สุขุมวิท 101
รุ่นที่ติดตั้ง : ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น Ametis 135 / Ametis บนอ่าง Ametis 90 เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน : 163 ชุด
ทำเล : สุขุมวิท 101

โครงการ : Happy Condo ลาดพร้าว 101
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น OPAL, รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2, CORAL เฟรมสีขาว
จำนวน :
100 ชุด
ทำเล :
ลาดพร้าว 101

โครงการ : Double U
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PLATINUM / Wisdom / Titanium 90 เฟรมสีเงิน NA1/ สีขาว
จำนวน :
40 ชุด
ทำเล :

โครงการ : JC Living รังสิต
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น AMETIS เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน :
114 ชุด
ทำเล :
รังสิต

โครงการ : Supalai Casa Riva Vista2
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น AMETIS เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน : 238 ชุด
ทำเล :

โครงการ : Supalai City Resort Phuket Condo
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL90 บานเลื่อนชนมุม 90
รุ่น CORAL บานเลื่อนแบ่ง 3 เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน :
168 ชุด
ทำเล :
ภูเก็ต

โครงการ : Supalai City Resort Phuket Townhouse
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน :
91 ชุด
ทำเล :
ภูเก็ต

โครงการ : Supalai City Resort Ramkhamheang
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน : 571 ชุด
ทำเล :
รามคำแหง

โครงการ : City Home หาดใหญ่
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน :
418 ชุด
ทำเล :
หาดใหญ่

โครงการ : Supalai Park Downtown Phuket
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน :
512 ชุด
ทำเล :
ภูเก็ต

โครงการ : Supalai Hill Phuket
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน : 90 ชุด
ทำเล :
ภูเก็ต

โครงการ : ชวนชื่น Modus Centro
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น AMETIS หน้าตรง เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน : 100 ชุด
ทำเล :

โครงการ : ชวนชื่น Modus รัตนาธิเบศ์ร
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น CORAL90, PEARL แบ่ง2, PEARL90 เฟรมสีขาว
จำนวน : 20 ชุด
ทำเล :
รัตนาธิเบศ์ร

โครงการ : สุขุมวิท พาร์ค เรสซิเดนส์
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น CRYSTAL บานเปลือย
จำนวน :
55 ชุด
ทำเล :
สุขุมวิท 8

โครงการ : ศุภาลัย City Home สี่แยกท่าพระ
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำรุ่น PEARL
จำนวน :
626 ชุด
ทำเล :
สี่แยกท่าพระ

โครงการ : ศุภาลัย Park แยกเกษตร
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำรุ่น PEARL
จำนวน :
1,426 ชุด
ทำเล :
แยกเกษตร

โครงการ : ศุภาลัย City Home รัชดา-ปิ่นเกล้า
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น PEARL
จำนวน : 2,033 ชุด
ทำเล :
รัชดา-ปิ่นเกล้า

โครงการ : บ้านนับคลื่น เขาเต่า
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ PLATINUM / CYSTAL
จำนวน :
50 ชุด
ทำเล :
เขาเต่า

โครงการ : บ้านแสนปลื้ม หัวหิน
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ PLATINUM / CRYSTAL
จำนวน :
70 ชุด
ทำเล :
หัวหิน

โครงการ : The Link สุขุมวิท 50
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น PEARL
จำนวน : 595 ชุด
ทำเล :
สุขุมวิท 50

โครงการ : นิชดาธานี นนทบุรี
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ CRYSTAL / CORAL
จำนวน :
40 ชุด
ทำเล :
นนทบุรี

โครงการ : C&C Resort, Sub Tai – Khao Yai
รุ่นที่ติดตั้ง : ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น PLATINUM / CORAL
จำนวน :
ทำเล : เขาใหญ่

โครงการ : Condo OneX สาทร-นราธิวาส
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น PEARL / PLATINUM
จำนวน : 100 ชุด
ทำเล :
สาทร นราธิวาส

โครงการ : Verandah Residence พระราม 9
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น CORAL / PEARL / CRYSTAL
จำนวน : 130 ชุด
ทำเล :
พระราม 9

โครงการ : ศุภาลัยปาร์คศรีนครินทร์
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น PEARL
จำนวน : 1,435 ชุด
ทำเล :
ศรีนครินทร์

โครงการ : Siri on 8
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น PLATINUM / CRYSTAL
จำนวน :

ทำเล :
สุขุมวิท 8

โครงการ : The Viridian Home
รุ่นที่ติดตั้ง : ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น CORAL
จำนวน : 120 ชุด
ทำเล :

โครงการ : Atruim Condominium
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น PEARL
จำนวน : 156 ชุด
ทำเล :
พหลโยธิน สุทธิสาร

โครงการ : ศุภาลัย City Home รัชดาซอย 10
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น PEARL
จำนวน : 1,414 ชุด
ทำเล :
รัชดาซอย 10

โครงการ : ศุภาลัย City Home สุขุมวิท 101/2
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น PEARL
จำนวน : 946 ชุด
ทำเล :
สุขุมวิท 101/2

โครงการ : ศุภาลัย City Home ภูเก็ต
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น PEARL
จำนวน : 168 ชุด
ทำเล :
ภูเก็ต

โครงการ : Condo OneX สุขุมวิท 26
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น PEARL / PLATINUM
จำนวน : 100 ชุด
ทำเล :
สาทร นราธิวาส

โครงการ : My Condo ลาดพร้าว 27
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่นPEARL / CORAL
จำนวน :
60 ชุด
ทำเล :
ลาดพร้าว 27

โครงการ : My Condo สาทร ตากสิน
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น PEARL / PLATINUM
จำนวน :
60 ชุด
ทำเล :
สาธร ตากสิน

โครงการ : Bann Karon Buri Resort ภูเก็ต
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น OPAL
จำนวน :
55 ชุด
ทำเล :
ภูเก็ต

โครงการ : Kata Thani Resort ภูเก็ต
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น CORAL
จำนวน :
120 ชุด
ทำเล :
ภูเก็ต

โครงการ : Baiyoke Sky Hotel
รุ่นที่ติดตั้ง : ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น DIAMOND
จำนวน : 700 ชุด
ทำเล :

โครงการ : Northgate รัชโยธิน
รุ่นที่ติดตั้ง :
ฉากกั้นอาบน้ำ รุ่น AMETIS
จำนวน :
160 ชุด
ทำเล :
รัชโยธิน

โครงการ : ศุภาลัย City Home
รุ่นที่ติดตั้ง :
บานเลื่อนกั้นห้อง
รุ่น Smooth บานเลื่อนกั้นห้องแบ่ง 2 เฟรมสีเงิน NA-1
จำนวน : 2,640 ชุด
ทำเล :
ศรีนครินทร์ – ลาซาล

โครงการ : Den วิภาวดี
รุ่นที่ติดตั้ง :
บานเลื่อนกั้นห้อง
รุ่น Smooth, Wisdom เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน :
600
ทำเล :

โครงการ : Supalai City Home ศรีนครินทร์
รุ่นที่ติดตั้ง :
บานเลื่อนกั้นห้อง
รุ่น Smooth เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน :
2640
ทำเล : ศรีนครินทร์

โครงการ : Swift Condominium บางนา
รุ่นที่ติดตั้ง :
บานเลื่อนกั้นห้อง
รุ่น Smooth เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน :
49
รุ่นที่ติดตั้ง : ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL แบ่ง2, PEARL90 เฟรมสีเงิน NA1
จำนวน :
77
ทำเล : บางนา

โครงการ : UNION MALL DEPARTMENT STORE
รุ่นที่ติดตั้ง :
Exterior Aluminum Curtain Wall
มูลค่า : 10,000,000 บาท
ปีที่สำเร็จ : 2007
ทำเล : ลาดพร้าว กรุงเทพ

โครงการ : SIAM NATURAL HOME, KANDA GROUP
ปีที่สำเร็จ :
2009
ทำเล :
พระราม2 กรุงเทพ

บริษัท : PMY Beach Resort
โครงการ :
Customized Aluminum Windows
ทำเล :
ระยอง

บริษัท : Sametivej Hospital
โครงการ :
Customized Ceiling Structure
มูลค่า :
1,500,000 บาท
ปีที่สำเร็จ :
1998
ทำเล :
ศรีนครินทร์ กรุงเทพ

บริษัท : P&G Factory
โครงการ :
Skylight Sun-Roof
มูลค่า :
ปีที่สำเร็จ :
1998
ทำเล :
บางปะกง ชลบุรี

บริษัท : Springfield Beach Resort
โครงการ :
Customized Aluminum Windows and Ceiling Structures
มูลค่า :
10,000,000 บาท
ปีที่สำเร็จ :
1997
ทำเล :
ชะอำ , ชลบุรี

บริษัท : Windmill Housing Estate
โครงการ :
Skylight Sun-Roof
มูลค่า :
700,000 บาท
ปีที่สำเร็จ :
1997
ทำเล :
บางนาตราด , กรุงเทพ

บริษัท : Thai Farmers Bank, Head Office
โครงการ :
Aluminum Ceiling Structure
มูลค่า :
2,000,000 บาท
ปีที่สำเร็จ :
1996
ทำเล :
สะพานแขวน พระราม9 กรุงเทพ

บริษัท : Jongstit Co., Ltd. (Textile Manufarturer)
โครงการ :
Customized Aluminum Windows
มูลค่า :
3,000,000 บาท
ปีที่สำเร็จ :
พฤศจิกายน , 2002
ทำเล :
ชลบุรี

บริษัท :
โครงการ :
Skylight Sun-Roof
มูลค่า :

ปีที่สำเร็จ :
1994
ทำเล :
พิษณุโลก