ศุภาลัย City Home สุขุมวิท 101/2

ติดตั้ง ฉากกั้นอาบน้ำ

รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 

เฟรมสีเงิน NA-1 

กระจกเทมเปอร์ใส 4 มม.

ทั้งโครงการ

จำนวน 946  ชุด

ศุภาลัย City Home รัชดาซอย 10

ติดตั้ง ฉากกั้นอาบน้ำ

รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 

เฟรมสีเงิน NA-1 

กระจกเทมเปอร์ใส 4 มม.

ทั้งโครงการ

จำนวน 1,414  ชุด

ศุภาลัย City Home รัชดา-ปินเกล้า

ติดตั้ง ฉากกั้นอาบน้ำ

รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 

เฟรมสีเงิน NA-1 

กระจกเทมเปอร์ใส 4 มม.

ทั้งโครงการ

จำนวนประมาณ  2,033 ชุด

ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร

ติดตั้ง ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีเงิน NA-1 กระจกเทมเปอร์ใส 4 มม.
ทั้งโครงการ จำนวนประมาณ 1,426 ชุด

ศุภาลัย City Home

รุ่นที่ติดตั้ง : ฉากกั้นอาบน้ำ
รุ่น PEARL บานเลื่อนแบ่ง 2 เฟรมสีเงิน NA-1 กระจกเทมเปอร์ใส 4 มม.
จำนวน : 1,320 ชุด
ทำเล : ศรีนครินทร์ – ลาซาล